Thông Tin Cá Nhân

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Bản tuyên bố về sự riêng tư này áp dụng cho trang web Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay về việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong Bản tuyên bố này.

Về Việc Thu Thập Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay thu thập những thông tin mang tính chất cá nhân của bạn, như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc hay số điện thoại. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích của bạn.

Cả những thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, tên miền, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay để phục vụ cho sự vận hành của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay, những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Hãy chú ý: Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay và những website thành viên thuộc Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay.

Về Việc Sử Dụng Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay và những chi nhánh của nó. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay có thể, bất cứ lúc nào, tiếp xúc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Thêm vào đó, Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả những công ty thuộc bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của những thông tin của bạn.

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn.

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay theo dõi những trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm bên trong Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay, nhằm xác định dịch vụ nào của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đến những khách hàng mà hành vi của họ chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể nào đó.

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay sẽ tiết lộ những thông tin của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để:

(a) Phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay;

(b) Bảo vệ quyền lợi của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay;

(c) Hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay, hoặc của cộng đồng.

Về Việc Sử Dụng Cookie

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hoá những kinh nghiệm về mạng của bạn. Một cookie là một file văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang chủ web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho riêng bạn, và chỉ được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp cho bạn những chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ web là bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay , hoặc đăng kí với trang Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay hoặc các dịch vụ của nó, một cookie sẽ giúp Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay gọi lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng... Khi bạn quay lại cùng một trang Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đó, thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng các chức năng của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay mà bạn đã cá nhân hoá.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ của Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Tính Bảo Mật Của Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đóng chặt những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, chúng đều được bảo vệ thông qua mã hoá, như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Về Sự Thay Đổi Của Bản Tuyên Bố Này

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay sẽ thường xuyên cập nhật Bản tuyên bố về sự riêng tư này để đáp ứng những phản hồi từ các công ty và khách hàng. Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản Tuyên Bố này để được biết Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Thông Tin

Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay đón chào những bình luận của bạn về Bản Tuyên Bố Về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay chưa tôn trọng bản Tuyên Bố này, hãy liên hệ Kim khi Long Khanh, thiet bi kim khi tai ha noi, vat tu kim khi gia re, pa lang xich keo tay tại tanlt@eportal.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể.
26 Tháng Bảy 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Vattukimkhi.com.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin